Close Close
Get in touch today, feel free to ask us anything

Call Us

Tel 0300 131 7300

Address

Islington & Shoreditch Housing Association (ISHA)
102 Blackstock Road
London N4 2DR


0300 131 7300

Tiếng Việt

Chúng tôi là ai?

Liên Việt là một tổ chức dựa trên cộng đồng với hơn 150 căn nhà ở ph ía Bắc và Đông Luân Đ ôn.

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ tiếp cận cộng đồng và dịch vụ hỗ trợ cho c ác người thuê nhà của chúng tôi và cộng đồng rộng lớn hơn của Việt Nam và Đông Nam Á. Trên trang mạng (web) của chúng tôi quí vị có thể tìm hiểu về dịch vụ tiếp cận và hỗ trợ cũng như công tác phục vụ cộng đồng của chúng tôi. Quí vị cũng có thể tìm hiểu về các tổ chức và các nhóm khác làm việc trong cộng đồng.

Các nhân viên tiếp cận và hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi là :

Anh Lương Chương
Điện thoại: 020 7704 7347
chuongl@isha.co.uk

 

Anh Huỳnh Đức Tài
Điện thoại: 020 7704 7354
taih@isha.co.uk

Hầu hết trong các dịch vụ trong ngày được cung cấp bởi tổ chức mẹ là Hội Nhà Islington và Shoreditch . Quí vị có thể vào trang chủ của ISHA để báo cáo hành vi quấy rối xã hội, bạo lực gia đình, sửa chữa và trả tiền thuê nhà . Quí vị có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên quản lý dịch vụ cư dân và cán bộ nhà cửa các chung cư

 

Nhân viên quản lý dịch vụ cư dân: Sheryl Mkwananzi

Điện thoại: 020 7704 7398

Điện thư: sherylm@isha.co.uk

 

Cán bộ nhà cửa phụ trách các chung cư: Segun Akeem

Điện thoại: 020 7704 7300

Điện thư: seguna@isha.co.uk

 

Cán bộ Doanh thu:

Quận  Hackney

Quận  Haringey

Quận Islington hoặc Tower Hamlets

Les Hoyte
Điện thoại: 020 7704 7346
Điện thư:  lesh@isha.co.uk

Holly Donald
Điện thoại: 020 7704 7335
Điện thư: hollyd@isha.co.uk

Ola Ogunlana
Điện thoại: 020 7704 7350
Điện thư: olao@isha.co.uk