Close Close
Get in touch today, feel free to ask us anything

Call Us

Tel 0300 131 7300

Address

Islington & Shoreditch Housing Association (ISHA)
102 Blackstock Road
London N4 2DR


0300 131 7300

Tiếng Việt

Cộng Đồng

Ở trang này quí vị có thể tìm hiểu về các công việc chúng tôi đang làm với những người thuê nhà của chúng tôi và với các cộng đồng địa phương Việt Nam và Đông Nam á.  Quí vị có thể tìm hiểu về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và làm thế nào để truy cập sử dụng.  Quí vị cũng có thể tìm hiểu về các hoạt động và các sự kiện mà chúng tôi tổ chức.  Chúng tôi cũng sẽ công bố chi tiết của các hoạt động cộng đồng cũng như các sự kiện khác được cung cấp bởi các đối tác của chúng tôi và tổ chức phục vụ cộng đồng.

Hội Nhà Liên Việt có hai nhân viên tiếp cận và hỗ trợ nói tiếng Việt có thể giúp quí vị về vấn đề tư vấn và hỗ trợ. Họ chuyên về các vấn đề liên quan đến nhà ở và phúc lợi xã hội nhưng họ cũng có thể giúp quí vị truy cập các hỗ trợ và dịch vụ khác.

Nhóm Cư dân của Hội Liên Việt

Nhóm này được mở rộng cho tất cả các Cư dân của Hội nhà Liên Việt. Nhóm họp hàng tháng và là một cơ hội để gặp gỡ và giao lưu với nhau. Hãy đến tham gia với chúng tôi. Xin bấm vào đây để biết các ngày họp mặt hoặc gửi điện thư isha@isha.co.uk

 

  • Các chuyến đi chơi trong ngày hàng năm

Hằng năm Hội nhà Liên Việt tổ chức một chuyến đi chơi trong ngày cho các khách hàng của họ.

  • Mừng Xuân đầu năm

Mỗi năm Hội Liên Việt tổ chức Tết cùng chung vui với các khách hàng và các đối tác cộng đồng của họ. 

Tư vấn Tiếp cận và hỗ trợ bên ngoài về nhà ở

Mỗi tuần nhân viên Tiếp cận Hỗ trợ của chúng tôi sẽ có mặt tại các địa điểm cộng đồng khác nhau. Cư dân và các thành viên của cộng đồng đều có thể được tư vấn và hỗ trợ về nhà ở v à các vấn đề liên quan đến trợ cấp.  Nếu chúng tôi không thể giúp hoặc hỗ trợ cho quí vị, chúng tôi sẽ cố gắng hướng dẫn giới thiệu quí vị đến các cơ quan thích hợp.  Quí vị có thể xem các ngày hoạt động trên trang web của chúng tôi ở mục Lịch các sự kiện.

Lịch các Sự kiện
đây quí vị có thể tìm hiểu các hoạt động trong cộng đồng do chúng tôi tổ chức mà quí vị có thể quan tâm đến.


Các đối tác
Chúng tôi làm việc chặt chẽ với một số đối tác của các Cộng đồng Việt Nam và Đông Nam Á.  Quí vị có thể tìm hiểu về các tổ chức đối tác của chúng tôi ở đây.

  • Nhóm Cộng Đồng

Nhóm họp mặt mỗi tháng một lần.  Xin cùng đến tham dự để gặp gỡ các thành viên khác trong cộng đồng người Việt và giao lưu cùng dùng cơm chung, học những kỹ năng mới và tìm hiều những sinh hoạt gì đang xảy ra trong khu vực địa phương của quí vị.  Quí vị cũng nhận được cố vấn và hỗ trợ của Dội Tiếp cận và hỗ trợ của chúng tôi.  Muốn biết thêm chi tiết xin điện thoại 0300 131 7300 hoặc gửi điện thư isha@isha.co.uk.

Đối với các vị cao niên trong cộng đồng
Chúng tôi hiểu rằng các thành viên lớn tuổi trong cộng đồng có thể có suy nghĩ muốn di chuyển đến một chỗ ở khác đáp ứng nhu cầu đang thay đổi của họ. Chúng tôi có thể tư vấn cho quí vị và gia đình của quí vị nếu quí vị muốn thảo luận về vấn đề này.
 
Có một số hội nhà già cung cấp nơi ăn chổ ở cho các vị lớn tuổi trong cộng đồng. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin về các hội nhà này và giúp quí vị liên lạc với họ.

         Có một số Hội nhà cung cấp nhà ở cho người Việt và người Hoa trên 55 tuổi.

    Khu vực Luân Đôn xin nhấn vào đây để liên hệ với Hội New World và ở đây  cho Hội Metropolitan.

       Ngoài Luân Đôn, xin liên hệ Hội Abbeyfield ở đây và hỏi về khu nhà An Lạc.