Close Close
Get in touch today, feel free to ask us anything

Call Us

Tel 0300 131 7300

Address

Islington & Shoreditch Housing Association (ISHA)
102 Blackstock Road
London N4 2DR


0300 131 7300

Tiếng Việt

Tìm một ngôi nhà

Hầu hết các cư dân có được nhà với chúng tôi đều thông qua chính quyền địa phương. Để biết thêm thông tin làm thế nào để làm được điều này trong các quận nơi quí vị đang trú ngụ, xin vào trang chủ Tìm một căn nhà của ISHA.

 
Hội Nhà Liên Việt quản lý  2 chung cư cho những người đến từ Việt Nam và khối Đông Nam Á. Quí vị có thể xin trực tiếp một chỗ trong chung cư của chúng tôi nếu quí vị là một người vô gia cư độc thân cần sự hỗ trợ. Ưu tiên sẽ dành cho các ứng viên nào vì những lý do sau đây:

 

  • người tị nạn
  • vô gia cư
  • tình trạng quá đông người trong nhà
  • quấy rối chủng tộc hoặc tình dục / bạo lực gia đình
  • các yếu tố về sức khỏe


Nếu quí vị muốn xin nhà quí vị có thể tải mẫu đơn tại đây hoặc liên hệ với một trong những nhân viên tiếp cận và hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi


Nếu quí vị là người vô gia cư nhưng không phải từ Cộng đồng Việt Nam hoặc Đông Nam Á xin liên hệ với chính quyền địa phương của quí vị hoặc truy cập Shelter.