Close Close
Get in touch today, feel free to ask us anything

Call Us

Tel 0300 131 7300

Address

Islington & Shoreditch Housing Association (ISHA)
102 Blackstock Road
London N4 2DR


0300 131 7300

Tiếng Việt

Lịch sử của Hội Nhà Liên Việt

Lịch sử của Hội Nhà Liên Việt và người tị nạn từ Việt Nam tại Vương quốc Anh

1978

 • Người tị nạn từ Việt Nam bắt đầu đặt chân đến nhiều quốc gia trong đó có Vương quốc Anh.
 • Chính phủ Anh thực hiện chính sách phát tán cô lập nhiều người Việt Nam không hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của họ.

1979

 • Mặc dù bị chính sách phát tán, các nhóm cộng đồng người Việt đầu tiên được thành lập, chủ yếu ở Luân Đôn.

1980

 • Người Việt bắt đầu mới đến từ các trại tị nạn.
   
 • Chính sách phân tán các người mới đến vẫn tiếp tục.

1988

 • Hội Nhà An Việt (nay là Hội Nhà Liên Việt) được thành lập để đáp ứng cụ thể các nhu cầu về nhà cửa của người tị nạn từ Việt Nam. Nhiệm vụ của Hội là cung cấp một "thiên đường an toàn" dưới hình thức nhà ở với giá rẻ, mang tính chất văn hóa đặc trưng.
 • Trước tiên Hội Nhà An Việt quản lý ngắn hạn các bất động sản ở Hackney.
 • Lần di dân thứ hai bắt đầu với nhiều người Việt lại được tái định cư ở các thành phố lớn, đặc biệt là ở Luân Đôn. Việc thiếu sót về mặt chiến lược trên toàn quốc và trong nhiều trường hợp ở địa phương để hỗ trợ người dân Việt Nam là một nguyên nhân chính của việc tái định cư.
 • Làn sóng người đến các trại tị nạn có giảm sút do sự thay đổi trong các thủ tục xin tị nạn. Chương trình hồi hương do chính phủ Anh khởi xướng ảnh hưởng đến nhiều người Việt Nam tị nạn.

1989

 • Hội An Việt trở thành Hội Nhà Việt Nam đầu tiên đăng ký với Tổng Cục Gia Cư.

1992

 • Hội Nhà An Việt mở rộng mục tiêu của mình nhằm đáp ứng các nhu cầu nhà cửa của cộng đồng rộng lớn hơn trong khi vẫn duy trì được mục tiêu chính của mình là cung cấp nhà ở cho các cư dân đến từ Việt Nam. Hội An Việt được đặt dưới sự giám sát của Tổng cục gia cư.
 • Số người Việt Nam hiện đang sinh sống trong Hội đồng quận Hackney là hơn 3.000 người so với trong năm 1980 chỉ có 200 người.
 • Các khu chung cư mới đầu tiên được xây dựng và hoàn thành tại Hội đồng quận Hackney.

1993

 • Hội Nhà An Việt trở thành một thành viên của Hội Nhà Ujima, một tổ chức sắc tộc thiểu số đứng hàng đầu.
 • Tái định cư người Việt Nam tại các thành phố lớn lúc bấy giờ quá nhỏ giọt.
 • Nhu cầu nhà ở của người độc thân vô gia cư tăng lên trong cộng đồng Việt Nam được Hội Nhà An Việt công nhận thông qua việc cung cấp 3 chung cư.

1994

 •       Hội Nhà An Việt tái thanh lọc cơ cấu hội đồng quản trị và biên chế của họ.

1997

 • Hội Nhà An Việt được chính thức tách ra khỏi sự giám sát của Tổng cục gia cư và được phép bắt đầu chuyển giao các cổ phần khác nhau từ các hiệp hội nhà khác.

1999

 • Hội Nhà An Việt ủy nhiệm việc nghiên cứu nhu cầu về nhà cửa của cộng đồng Việt Nam cho Đại học Warwick.

2000

 • Kết quả nghiên cứu "Xây dựng cho tương lai" được chính thức ra mắt và làm nổi bật nhu cầu cần thiết giải quyết việc thiếu nhà ở thích hợp cho người Việt cao niên, người bị bệnh tâm thần, độc thân, vô gia cư và những người còn sống sót sau khi trải qua nạn bạo lực trong gia đình.

2001

 • Hội Nhà An Việt đổi tên thành Hội Nhà Liên Việt và di chuyển đến văn phòng mới.

2002

 • Văn phòng mới của Hội Nhà Liên Việt được xây dựng và hoàn thành tại Morning Lane, Hackney với 10 căn hộ 1 phòng ngủ ở trên đấy cho phép các người thuê nhà các chung cư được dọn về ở.
 • Hội Nhà Liên Việt tổ chức ngày tham vấn cộng đồng.

2003

 • Sau cuộc tham vấn cộng đồng, một mạng lưới quốc gia của các nhân viên Việt Nam được thành lập.

2008

 • Sau sự sụp đổ của Hội Nhà Ujima vào năm 2007, Hội Nhà Liên Việt đã sát nhập vào Hội Nhà Islington & Shoreditch từ tháng 10 năm 2008.

2013

 • Ban Quản Trị Hội Nhà Liên Việt đã tổ chức lại cơ cấu của Hội để có thể tập trung phát triển việc tư vấn chuyên môn và hỗ trợ vấn đề nhà ở cho người Việt, Hoa, và lan rộng hơn nữa đến các cộng đồng Đông Nam Á tại Luân Đôn. Dịch vụ chủ nhà bây giờ do Hội Nhà mẹ ISHA cung cấp. Quí vị có thể vào mạng trang chủ của Hội Nhà ISHA để báo cáo các hành vi quấy rối xã hội, bạo lực trong gia đình, sửa chữa nhà cửa và trả tiền thuê nhà.
 • Hỗ trợ được dành cho tất cả các cư dân của Hội Nhà Liên Việt và các cư dân đến từ Việt Nam và Đông Nam Á của Hội Nhà ISHA. Chúng tôi cũng có thể cung cấp hỗ trợ cho các thành viên của cộng đồng Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi có những buổi tư vấn tại các cộng đồng và quí vị có thể tìm đến chỗ nào gần nhất cho quí vị theo lịch các sự kiện. Các nhân viên tiếp cận và hỗ trợ của chúng tôi có thể nói được tiếng Anh và tiếng Việt cũng như có thể truy cập hỗ trợ quí vị bằng các ngôn ngữ khác.

 

Muốn biết thêm về lịch sử của Hội Nhà Liên Việt quí vị có thể  liên hệ với chúng tôi.