Close Close
Get in touch today, feel free to ask us anything

Call Us

Tel 0300 131 7300

Address

Islington & Shoreditch Housing Association (ISHA)
102 Blackstock Road
London N4 2DR


0300 131 7300

Tiếng Việt

Các Đối tác của chúng tôi

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với tất cả các đối tác cộng đồng của chúng tôi. ở trang này, quí vị có thể tìm hiểu về các dịch vụ và các hoạt động có sẵn trong cộng đồng. Nếu quí vị muốn liên lạc với bất kỳ của các tổ chức bên dưới, quí vị có thể liên hệ trực tiếp hoặc liên hệ với các Nhân viên Tiếp cận và Hỗ trợ của chúng tôi.


Chúng tôi luôn tìm cách để phát triển quan hệ đối tác mới. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quí vị muốn làm việc với chúng tôi.


Xin bấm vào tên của các đối tác cộng đồng để biết thêm thông tin.

 

Cộng đồng người tỵ nạn từ Việt Nam - Đông Luân Đôn

Cộng đồng người Việt tỵ nạn từ Việt Nam - Đông Luân Đôn là một tổ chức từ thiện được những người tị nạn từ Việt Nam thành lập vào năm 1983. Cộng đồng cung cấp một loạt các dịch vụ như sau bao gồm hỗ trợ cho những vị cao niên, dịch vụ tại gia, tư vấn và thông tin và dịch vụ dành cho những người gặp khó  khăn trong việc đi lại. Muốn biết thêm chi tiết xìn xem tờ thông tin về các dịch vụ của cộng đồng CRV [109Kb, PDF] hoặc truy cập vào trang web của họ.

 

Trung tâm Cộng đồng Việt Miên Lào


Trung tâm VLC cung cấp một loạt các dịch vụ cho cộng đồng Việt Nam và Đông Nam Á bao gồm các lớp học Tiếng mẹ đẻ cho trẻ em (Thứ bảy), Câu lạc bộ ăn trưa cho người cao niên (Thứ tư & thứ bảy), lớp học Tai Chi (Thứ tư & Thứ bảy), khiêu vũ (Chúa nhật), phiên dịch, tư vấn & thông tin. VLC cũng tổ chức lễ hội cho tất cả các thành viên của cộng đồng vào các thời điểm khác nhau trong suốt cả năm.


151 Whiston Road
Haggerston
London E2 8BN
ĐT: 020 7739 3650
 

Viếng thăm trang web của họ
 

Điện thư: vietnamlaocambodia@yahoo.co.uk
 

Hội An Việt


Vì vấn đề cắt giảm An Việt bây giờ chỉ còn câu lạc bộ ăn trưa, bóng bàn và mah-jong tại văn phòng của Hội ở Englefield.
 

Quí vị có thể đến Văn phòng Hội tại:
 

An Việt House
12-14 Englefield Road
London N1 4LS
ĐT: 020 7275 7780


Điện thư: anviet@anvietuk.org


Viếng thăm trang web của họ


Hội An Việt được tưởng thưởng bằng Trợ giúp Tổng Quát về Pháp lý có Chất lượng và Ma-trix Tiêu chuẩn có chất lượng về thông tin, Tư vấn và Hướng dẫn.
 

Hội Tâm thần Việt Nam
 

Được thành lập vào năm 1989, Hội Tâm thần Việt Nam muốn bảo tồn và bảo vệ sức khỏe tâm thần tốt đẹp của người Việt Nam. Quí vị có thể tìm hiểu về các dịch vụ nay trên trang web của họ.

Nếu quí vị muốn nhận được Bản Tin Y Tế tiếng Việt của Hội Tâm Thần  xin bấm vào đây để tải mẫu đơn đăng ký bản tin này.

25 Fair Street
London
SE1 2XF
ĐT: 020 7234 0601

Điện thư: info@vmhs.org.uk

 

Liên Hiệp người Việt tỵ nạn từ Lewisham


FORVIL cung cấp hỗ trợ về tình cảm và thực tế thông qua một loạt các dịch vụ cho cộng đồng Việt ở Lewisham. Để biết thêm thông tin bấm vào để xem tờ rơi dịch vụ của họ trang Việt (844Kb) hoặc tiếng Anh (242Kb).  Vì vấn đề cắt giảm các dịch vụ của FORVIL cũng bị hạn chế rất nhiều.

Xin bấm vào đây để truy cập vào trang web của FORVIL

 

Evelyn Community Centre
Wotton Road
Deptford
SE8 5TQ

ĐT: 020 8694 0952

Điện thư: forvilandproject@yahoo.co.uk.